Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Informacje

centrum Miedzianej Góry

Budynek węgielni

Mur oporowy w Bobrzy z lotu ptaka

Mur oporowy i staw

Giełda samochodowa na torze Kielce w Miedzianej Górze

Mur oporowy w Bobrzy z lotu ptaka

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych która wykonuje następujące zadania:

 • przyjmuje wnioski o leczenie odwykowe
 • motywuje i zobowiązuje do leczenia odwykowego,
 • kieruje do biegłych psychiatry i psychologa w przedmiocie orzekania o uzależnieniu,
 • kieruje sprawy do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
 • podejmuje działania zmierzające zapobieganiu przemocy w rodzinie,
 • kieruje osoby uzależnione uwikłane w przemoc domową do specjalistów i instytucji świadczących usługi specjalistyczne,
 • organizuje pomoc dzieciom ze środowisk zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych,
 • opiniuje wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • uczestniczy w kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
 • przygotowuje projekt gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • uczestniczy w pracach zespołu interdyscyplinarnego,
 • opiniuje wnioski z innych podmiotów/organizacji o przyznanie środków finansowych w ramach gminnego programu,
 • uczestniczy w pracach grupy roboczej,
 • prowadzi wywiady środowiskowe w ramach procedury zobowiązania do leczenia odwykowego.

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczenie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększenie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi.

 

Procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego wdraża się wobec niektórych osób uzależnionych od alkoholu (osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizacje nieletnich, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny).

Procedurę tę można uruchomić poprzez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  poprzez złożenie wniosku z opisem niepokojącej sytuacji w rodzinie, w związku z nadużywaniem alkoholu przez jednego z jej członków.

Komisja zaprasza na rozmowę osobę nadużywającą alkoholu i motywuje do kontaktu z placówką odwykową oraz podjęcia leczenia. Jeżeli osoba zgłoszona nie decyduje się na kontakt z placówka odwykową, Komisja lub prokurator kieruje sprawę do Sądu Rodzinnego, który w oparciu o opinię biegłych zobowiązuje osobę uzależnioną do leczenia odwykowego.

Postanowienie jest wykonywalne przez 2 lata od czasu jego wydania. Sąd w postanowieniu wskazuje czy ma to być leczenie stacjonarne, czy ambulatoryjne oraz czy nad wykonaniem postanowienia ma czuwać kurator sądowy.