Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze - Przeciwdziałanie Przemocy

Informacje

centrum Miedzianej Góry

Budynek węgielni

Mur oporowy w Bobrzy z lotu ptaka

Mur oporowy i staw

Giełda samochodowa na torze Kielce w Miedzianej Górze

Mur oporowy w Bobrzy z lotu ptaka

Przeciwdziałanie Przemocy

Artykuły

 • Tu szukaj pomocy i wsparcia

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze

  tel. 41 303-19-70 wew.24 i 25

  1. Urzędnicza 11a, 26-085 Miedziana Góra

  przy którym działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

   

  Komisariat Policji w Strawczynie

  1. Sportowa 1, 26 – 067 Strawczyn

  tel.  41 349 36 97

   

  Punkt Informacyjno Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Miedzianej Górze

  działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze

  1. Urzędnicza 11a, 26-085 Miedziana Góra

  Dyżur certyfikowanego specjalisty psychoterapii uzależnień 

  w każdą środę w godz. 15:30 – 17:30, pokój 307

  Dyżur radcy prawnego:
  w każdy wtorek w godz. 16:30- 19:30, pokój 308

   

  Pedagog szkolny:

  • Zespół Szkół w Kostomłotach Drugich

  Kostomłoty Drugie, ul. Kielecka 9

  26-085 Miedziana Góra

  Tel. (41) 303-16-53

   

  • Szkoła Podstawowa w Ćmińsku

  Ćmińsk, ul. Świętokrzyska 61

  26-085 Miedziana Góra

  Tel. (41) 303-49-97

   

  • Szkoła Podstawowa w Porzeczu
   Porzecze 21,
   26-085 Miedziana Góra
   (41) 303 04 90

   

  Prokuratura Rejonowa Kielce Zachód w Kielcach

  Kielce, ul. Sandomierska 106

  25-318 Kielce

  Centrala – 41 364-97-00,

  Sekretariat Prokuratora Rejonowego – 41-364-97-05

   

  Interesanci są przyjmowani przez Prokuratora Rejonowego lub Zastępców Prokuratora Rejonowego w poniedziałki w godzinach 9.00 – 12.00.

   

  Sąd Rejonowy w Kielcach

  1. Warszawska 44, 25-312 Kielce

  Tel. 41 349 56 00

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach

  ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

  Tel. 41 200 17 01

   

  Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Caritas Diecezji Kieleckiej

  Urzędnicza 7B, 25-001 Kielce

  Tel. 41 366 48 47

   

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miedzianej Górze

  1. Urzędnicza 11a, 26-085 Miedziana Góra

  41-303-19-70

   

  Samorządowy Ośrodek Zdrowia

  Kostomłoty Drugie, ul. Ks. Przyłęckiego 1/1,  26-085 Miedziana Góra

  Tel. 41 303-12-00

   

  Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Ćmińsku

  1. Staszica 10,26-085 Ćmińsk

  Tel. 41 303 44 50

   

  Asmedica Przychodnia Rodzinna

  1. Urzędnicza 11 a, 26-085 Miedziana Góra
   Tel. 41-300-01-04

   

  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

  Tel. (22) 824-25-01 (sekretariat)

  Tel. kom. 668-70-00 (Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii”)

  e-mail : pogotowie@niebieskalinia.pl

  strona internetowa:  http://www.niebieskalinia.pl

  Czytaj Więcej o: Tu szukaj pomocy i wsparcia
 • Czym jest przemoc

  PRZEMOC
  W świetle przepisu art. 2 ust. 2 znowelizowanej w 2010 roku Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jako przemoc w rodzinie należy rozumieć:
  „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny *, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.
  * Ustawa jako członka rodziny definiuje „osobę najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), a także inną osobę wspólnie zamieszkującą lub gospodarującą”.

  RODZAJE PRZEMOCY

  Przemoc fizyczna – wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie, obezwładnianie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni.
  Przemoc psychiczna – prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, wykorzystuje mechanizmy psychologiczne np. wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, stosowanie gróźb, szantażowanie.
  Przemoc seksualna – wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, np. nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, sadystycznych form współżycia, a także krytykowanie zachowań seksualnych.
  Przemoc ekonomiczna – prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego od sprawcy, np. poprzez odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka.

  Zaniedbanie – ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych np. brak opieki i uniemożliwianie zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych (związanych ze snem, jedzeniem, higieną).

  FAZY PRZEMOCY
  Faza narastania napięcia
  W tej fazie partner jest zazwyczaj napięty i stale podirytowany. Starasz się go uspokajać, dbasz o staranne wypełnianie obowiązków domowych. Zaczynasz się zastanawiać nad tym, co możesz zrobić, by uniknąć kolejnej awantury.
  Faza ostrej przemocy
  W tej fazie partner jest gwałtowny, wpada w szał, jakiś drobiazg wywołuje potworną awanturę. Możesz wtedy zostać poważnie pobita, zraniona. Najczęściej wtedy decydujesz się wezwać policję, zwracasz się o pomoc.
  Faza miodowego miesiąca
  To faza skruchy i okazywania miłości. Sprawca przeprasza za swoje zachowanie, obiecuje poprawę. Jest czuły, troskliwy, zapewnia o swojej miłości. Przeprosinom towarzyszą łzy i prezenty. Partner staje się podobny do mężczyzny, jakiego kobieta pokochała i z jakim się związała. Kobieta zaczyna wierzyć, że partner się zmienił i że przemoc była incydentem, który już nigdy się nie powtórzy.

  Faza miodowego miesiąca przemija i wkrótce rozpoczyna się faza narastania napięcia. Wszystko zaczyna się od nowa. Przemoc w następnych cyklach na ogół jest bardziej gwałtowna i dłuższa. Fazy miodowe są krótsze i nie takie miodowe.

  Czytaj Więcej o: Czym jest przemoc