Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze - Strona główna

Informacje

centrum Miedzianej Góry

Budynek węgielni

Mur oporowy w Bobrzy z lotu ptaka

Mur oporowy i staw

Giełda samochodowa na torze Kielce w Miedzianej Górze

Mur oporowy w Bobrzy z lotu ptaka

Artykuły

 • Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła

  Uwaga!

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze informuje, że wniosek o wypłatę dodatku z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 11a, pokój 306 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30. W piątki wnioski nie są przyjmowane z uwagi na pracę wewnętrzną referatu.

   

  Pobierz wniosek o  wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła

  Czytaj Więcej o: Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła
 • Wniosek o wypłatę dodatku węglowego wyróżnione

  Uwaga!

   

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze informuje, że od dnia 17 sierpnia 2022 r.  wniosek o wypłatę dodatku węglowego można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 11a, pokój 306 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 14:00.   W piątki wnioski nie są przyjmowane z uwagi na pracę wewnętrzną referatu świadczeń rodzinnych. 

   

  Pobierz wniosek o wypłatę dodatku węglowego

  Czytaj Więcej o: Wniosek o wypłatę dodatku węglowego
 • WYPŁATA DODATKU OSŁONOWEGO!

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze informuje, że wypłata gotówkowa dodatku osłonowego dla osób, które złożyły wniosek przed dniem 31 stycznia 2022 r. nastąpi w dniu 29 marca 2022 r. w kasie Banku Spółdzielczego.

  Jednocześnie proszę o zgłoszenie się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu wypłaty w celu odebrania informacji o przyznanym świadczeniu. 

  Czytaj Więcej o: WYPŁATA DODATKU OSŁONOWEGO!
 • INFORMACJA DOTYCZĄCA ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU „CENTRUM USŁUG – WSPÓŁPRACA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ”

               

  W związku z zakończeniem w dniu 31.12.2021 projektu pozakonkursowego
  pn. „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”, realizowanego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Partner projektu Gmina Miedziana Góra/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze:

  Oświadcza, że zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu zgodnie z wnioskiem
  o dofinansowanie, przez okres 28 miesięcy.

  Trwałość należy rozumieć jako instytucjonalna gotowość do zachowania utrzymania utworzonych w ramach projektu miejsc świadczenia usług społecznych oraz dodatkowych zasobów kadrowych w zakresie:
  usług opiekuńczych środowiskowych (3 miejsca).

   

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze
  Maciej Strzelecki

  Czytaj Więcej o: INFORMACJA DOTYCZĄCA ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU „CENTRUM USŁUG – WSPÓŁPRACA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ”
 • Nabór na stanowisko Asystenta osoby niepełnosprawnej.

  Nabór na stanowisko – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze prowadzi nabór kandydatów na stanowisko asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”

  Wymagania:

  • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta

  • osoby posiadające co najmniej 6 miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym;

   

  • Wymagane zaświadczenie o niekaralności oraz pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

   

  Mile widziane posiadanie umiejętności i wiedzy w zakresie:

  prawidłowego rozeznania trudnej sytuacji osób i rodzin dla określenia celów pomocy,

  predyspozycje osobowościowe do pracy z osobą niepełnosprawną,

  odporność na stres,

  samodzielność w działaniu oraz kreatywność

  Zakres wykonywanych zadań:

  Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,

  2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,

  3) załatwianiu spraw urzędowych,

  4) korzystaniu z dóbr kultury ( np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

  5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

   

  Forma zatrudnienia:

  Umowa o pracę, pełen etat

   

  Wymagane dokumenty:

  1) CV i list motywacyjny.

  2) Kwestionariusz osobowy

  3) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie

  4) Oświadczenie o niekaralności

  5) Informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

   

   

  Miejsce i termin złożenia dokumentów:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, przesłać pocztą na adres:

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra pok. 306 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko -asystent osoby niepełnosprawnej” do dnia 28 lutego 2022 r. lub za pośrednictwem ePUAP.

  Aplikacje które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

  Informacje dodatkowe można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze pod numerem telefonu – 41-303-19-70 wew.21

   

  Czytaj Więcej o: Nabór na stanowisko Asystenta osoby niepełnosprawnej.