Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główna Księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze

Informacje

centrum Miedzianej Góry

Budynek węgielni

Mur oporowy w Bobrzy z lotu ptaka

Mur oporowy i staw

Giełda samochodowa na torze Kielce w Miedzianej Górze

Mur oporowy w Bobrzy z lotu ptaka

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Główna Księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze

Z A R Z Ą D Z EN I E Nr 2/2024

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze

z dnia 7 czerwca 2024 r.

 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze

 Działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. w Dz. U. z 2022r., poz. 530 ze zm.), art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm) zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze.

§ 2

Wymagania kwalifikacyjne oraz formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze określa ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik do  niniejszego zarządzenia.

§ 3

1.W celu oceny kandydatów i przeprowadzenia procedury naboru powołuje się komisję rekrutacyjną w składzie:

1. Maciej Strzelecki - Przewodniczący Komisji

2. Joanna Mokwińska - Sekretarz Komisji

3. Elżbieta Toporek - Członek Komisji

4. Justyna Bazak - Członek Komisji

2. Komisja rekrutacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

§ 4

Treść ogłoszenia o konkursie zamieszcza się w :

1. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Miedzianej Górze i GOPS w Miedzianej   Górze.

2. Na stronie internetowej GOPS w Miedzianej Górze.

3. Na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi  Komisji.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


                                                                                                                                                                                                                                         Kierownik GOPS Maciej Strzelecki

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o konkursie.
2. Kwestionariusz osobowy.
3.  Oświadczenia.
4. Oświadczenie RODO
5. Klauzula informacyjna. 

 

 

Autor: Maciej Strzelecki