Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze - Nabór na stanowisko Asystenta osoby niepełnosprawnej.

Informacje

centrum Miedzianej Góry

Budynek węgielni

Mur oporowy w Bobrzy z lotu ptaka

Mur oporowy i staw

Giełda samochodowa na torze Kielce w Miedzianej Górze

Mur oporowy w Bobrzy z lotu ptaka

Nabór na stanowisko Asystenta osoby niepełnosprawnej.

Nabór na stanowisko – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze prowadzi nabór kandydatów na stanowisko asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”

Wymagania:

  • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta

  • osoby posiadające co najmniej 6 miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym;

 

  • Wymagane zaświadczenie o niekaralności oraz pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

 

Mile widziane posiadanie umiejętności i wiedzy w zakresie:

prawidłowego rozeznania trudnej sytuacji osób i rodzin dla określenia celów pomocy,

predyspozycje osobowościowe do pracy z osobą niepełnosprawną,

odporność na stres,

samodzielność w działaniu oraz kreatywność

Zakres wykonywanych zadań:

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,

2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,

3) załatwianiu spraw urzędowych,

4) korzystaniu z dóbr kultury ( np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę, pełen etat

 

Wymagane dokumenty:

1) CV i list motywacyjny.

2) Kwestionariusz osobowy

3) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie

4) Oświadczenie o niekaralności

5) Informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

 

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra pok. 306 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko -asystent osoby niepełnosprawnej” do dnia 28 lutego 2022 r. lub za pośrednictwem ePUAP.

Aplikacje które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze pod numerem telefonu – 41-303-19-70 wew.21